Wat merken inwoners van de transformatie?

Plan

Recent gaf ik een presentatie in de gemeente Den Haag voor managers, beleidsambtenaren en Wmo-raadsleden. Ik begon met een welgemeend compliment: “jullie hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan het maken van plannen en het inrichten van nieuwe processen, zoals het aanbesteden van het maatwerk en het opzetten van wijkteams. Dat hebben jullie gedaan om dichter bij de inwoners te komen, om de zelfredzaamheid en participatie te stimuleren en te bevorderen. Om, zogezegd, de transformatie vorm te geven”. Ik voegde er direct aan toe: “… maar nu moet het nog echt gebeuren. Want, wat doet die vrijwilliger en professional anders? Hoe weten jullie wat er achter de voordeur in het cliëntcontact veranderd? En nog belangrijker: wat merkt de inwoner daarvan?”

Do

De professionals en vrijwilligers in de wijk zijn nu aan zet. Als zij hetzelfde blijven doen als voorgaande jaren, dan zijn alle transformatieplannen voor niets geweest en zal de echte verandering niet doorzetten.

Check

Transformeren is experimenteren. Als we anders te werk gaan en de zelfredzaamheid en participatie stimuleren, willen we ook weten of dat lukt. Daarvoor is inzicht nodig. Inzicht in de ervaring van cliënten. Inzicht in hoe de inwoner de verandering ervaart. Precies hiervoor hebben we Menselijke Maat ontwikkeld. Wij vragen achter de voordeur aan de inwoner: “wat merk je ervan?”

Act

Door de impact van de transformatie daar te meten waar het er toe doet, dwingen we onszelf om eerlijk te zijn. Daarmee hoeft het dus ook nog niet per sé goed te gaan. Inzichten uit Menselijke Maat geven de planners van de gemeente en do’ers in de wijk de kans om te leren en om verder te ontwikkelen. We kunnen laten zien hoe de cliënt ervaart wat er goed gaat en waar het beter kan. Daar richten we ons op: niet direct perfect, maar ieder jaar, iedere maand, ja zelfs iedere dag, iets meer gericht op de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner.

\