Slapping our patients

Remember when we used slap our kids in school to raise them as proper citizens? We kind of figured out that this was not such a good idea and improved our educational system.

Put well-being first

Now, in health care, we generally don’t slap our patients to become healthier citizens. But we have a strong focus on things that go wrong and I think we can do better. I want to put well-being first. My goal is to measure well-being, so we can help our healthcare professionals put well-being of their patients first.

Joy

Let me tell you why, and introduce Joy van der Stel, a good friend of mine. When she was born, the doctors told her father not to make any baby-cards. She was, and still is, severely spastic and they claimed she would never make it. She is now 40 years of age, has a loving family, has written two books and is a successful public speaker. She has stunned everybody with her strength and will to flourish.

Held down by the system

Joy tells me about the success she has made for herself and how this success was despite the care rather than thanks to the care. She has lived in healthcare institutions and has received a lot of medical attention. Joy claims she was held down by the care system. But how?

Our care system is aimed at reducing problems, rather than stimulate people to flourish, like Joy did for herself.

For example: when Joy wanted to live on her own, they replied: “why would you want to and make it difficult for yourself? We have everything provided for you here.” And when she wanted to make something of herself, they figured she would never be able to work and so she wasn’t educated properly.

What we measure is what we strive for

Now I want to change the system and put well-being first. So that all our long term patients can experience what Joy has created for herself. And to do so, I just want to add one little thing. I want to add measurement of that what matters most: well-being. Because we know, what we measure is what we strive for. We measure money nationwide, the GDP, that’s what nations strive for.

So let’s start measuring what matters most, let’s start measuring well-being. And help our health care workers to strive for the greater well-being for the greater number of patients.

This blog was part of the 'Open Mic TEDxSaxionUniversity' that was held in the summer of 2015. Find the video here.

Find Joy's website here: Joy van der Stel

\

Mensen gelukkig maken en kosten besparen

Zielige mensen

Tien jaar geleden kwam ik via de gemeente Almelo in aanraking met de Geluksroute. Een klein project voor mensen in een sociaal isolement, die vanwege gezondheidsklachten in totale desolate toestand verkeerden, ver weg gestopt in de maatschappij. Zielige mensen, zou je kunnen zeggen, waarvoor een compassievol mens direct in de hulpverlenenersrol zou schieten. ‘Wat zijn je problemen en hoe kan ik je helpen en ze oplossen of verzachten?’ Gelukkig wisten ze in Almelo toen al: zielige mensen bestaan niet. Consulenten van de Geluksroute kregen de strenge opdracht om, ondanks de vele klachten van deze mensen, de focus te leggen op het welbevinden. Wie ben je, waar ben je (een beetje) goed in, wat vind jij belangrijk in jouw leven, kortom: waar gaan je ogen van twinkelen?


Harde kerners in elkaar trimmen

Gevolg: mensen bloeiden op. Deelnemers bleken bijna allemaal iets te hebben waar ze gepassioneerd van waren. Iets dat ze graag wilden doen in hun leven. Soms grootse doelen, maar meestal heel klein en behapbaar. “Sinds de ziekte van Huntington bij mij is gediagnosticeerd zie ik alleen nog maar mensen die betaald worden om mij te zien (professionals uit de zorg). Allemaal goed bedoeld en heel lief. Maar ik sportte heel veel en was altijd op het voetbalveld. Ik wil weer gewoon eens naar een wedstrijd van FC Twente, en dan het liefst in vak P, matten met de harde kern van Groningen. Dat mis ik!” Deze man kreeg via de Geluksroute de gelegenheid om naar de thuiswedstrijden van FC Twente te gaan. Of hij daadwerkelijk Groningse harde kerners vanuit z’n rolstoel in elkaar heeft kunnen trimmen, is ons niet bekend.


Positieve psychologie

Sindsdien vraag ik me af: hoe kan ik ertoe bijdragen dat alle professionals en vrijwilligers in de zorg en welzijn zich meer focussen op welbevinden? Sinds de jaren ’70 zijn de uitgaven in de zorg met gemiddeld 7% per jaar gestegen. En dat terwijl we niet zieker zijn geworden en ook onze bevolking niet met 7% is gegroeid. Grote afwezige bij alle metingen die worden uitgevoerd is in mijn beleving het meest essentiële vraagstuk; de reden waarom je als hulpverlener bestaat, namelijk het verschil dat je maakt in het leven van de cliënt. Via de positieve psychologie werd mij duidelijk dat juist kwaliteit van leven ook prima meetbaar is.

Leren en verbeteren

In ons eigen kikkerlandje beschikken we nota bene over (emeritus) hoogleraar Ruut Veenhoven, die wereldwijd bekend staat als de ‘happiness professor’. En in Twente zit Jan Walburg, professor positieve psychologie! Al lange tijd houden zij en andere wetenschappers zich bezig met ‘floreren’, met factoren van kwaliteit van leven, welbevinden of simpel gezegd: het geluk van mensen. En zo is Menselijke Maat geboren: laten we eens kijken of het ons, professionals en vrijwilligers, lukt om een verschil te maken in het leven van kwetsbare mensen. Door dat op onafhankelijke wijze te meten bieden we hulpverleners kaders om op te kunnen reflecteren en zich te verbeteren. Autonomie, competentie en verbondenheid als kaders voor veerkracht, zelfredzaamheid en participatie. Met Menselijke Maat heb ik geprobeerd om een gemeenschappelijke taal te maken voor de transformatie van klacht naar kracht.

Wie is Aad Francissen?

Aad Francissen wil de focus van zorg verleggen naar welbevinden. Minder aandacht voor problemen, meer voor autonomie, competentie en verbondenheid. Dit zal meer geluk brengen en zal besparen op de uitgaven in de zorg en welzijn. Daarvoor werkt hij samen met lokale, regionale en nationale overheden, organisaties in zorg en welzijn, hogescholen en universiteiten als onderzoekers en adviseur.

Hij werkt voor non-profit stichting Arcon, waar hij is projectleider van Menselijke Maat en de Evaluatiestudie Geluksroute. Hij is een ervaren spreker op (inter) nationale conferenties, zowel wetenschappelijk en praktijkgericht. Hij ontwerpt en verzorgt trainingen voor werknemers in de gezondheidszorg op basis van de positieve psychologie. Hij ontwikkelde 'Menselijke Maat', een resultaatinstrument voor gemeenten en aanbieders in het sociale domein, waarbij leren en verbeteren meer centraal staat dan verantwoorden. Hij woont in Boekelo met zijn vrouw en twee kinderen, bij wie hij probeert om positieve psychologie toe te passen (en doorgaans jammerlijk faalt). Hij geniet van een avond rond het vuur met familie en vrienden, vergezeld met goede -meestal gerookt of gegrilled- eten en gekoelde witte wijn. Hij is een grote fan van komedie en humor, want 'het leven zelf is vaak al ernstig genoeg'.

\

Sturen op geluk

Activeren

Werk je bij een gemeente voor het sociale domein? Dan ben je sinds de decentralisaties steeds meer bezig met gedragsverandering van inwoners. In de woorden van de nieuwe wetten: het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. In mijn woorden: mensen met een hulpvraag activeren zodat men zoveel mogelijk zelf en samen met anderen doet. Zou het dan niet geweldig zijn om iets meer te weten over gedrag van mensen? Specifiek over hoe je mensen positief kunt prikkelen om zelf meer in beweging te komen. Over waar veerkracht van mensen zit, ook als het om kwetsbare mensen gaat?

Floreren

Dan heeft u geluk. Er wordt veel wetenschap naar dit onderwerp bedreven, ook hier in Nederland. Onder de noemer van positieve psychologie of de science of happiness studies. Sociologen, economen en psychologen die zich al decennia lang buigen over de vraag wat welbevinden is, hoe meetbaar het is en vooral wat de voorwaarden zijn voor mensen om te kunnen floreren. Flourish. Zo heeft de Erasmus Universiteit een primeur met het opleidingstraject ‘Sturen op geluk in het Publieke Domein’. En zo ben ik met de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool bezig om een post-master en een post-hbo opleiding in te richten met de positieve psychologie als uitgangspunt.

Opleiding

Ik geloof in de transformatie. Waarom? Simpel: als mensen meer grip krijgen op wat er in hun leven gebeurt, als kwetsbare mensen meer kunnen doen waar ze (een beetje) goed in zijn en als zij meer samen met mensen uit de eigen omgeving van betekenis kunnen zijn, dan worden mensen daar gelukkig van. Daarom wil ik beleidsmakers en uitvoerenden graag helpen om de transformatie echt te laten slagen. Dat kan bijvoorbeeld met zo’n opleiding waarin positieve gedragsbeïnvloeding centraal staat.

Mastercourse

Donderdag 19 november 2015 start de opleiding ‘Zelfregie door positieve psychologie’. Samen met gelukswetenschapper Ad Bergsma (Saxion) ben ik trots om te melden dat onder meer prof. dr. Jan Walburg (UT) en prof. dr. Paul Schnabel les geven tijdens deze mastercourse.

\

Bril

Wereld van het sociale domein

Acht jaar geleden heeft prof. Erwin Seydel (Universiteit Twente) mij nieuwsgierig gemaakt naar de positieve psychologie. In essentie bestaat deze stroming uit drie basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Er zijn meerdere peilers, maar voor mij zijn deze drie goud. Dit komt doordat ze makkelijk te onthouden zijn en omdat ze slechts een basis vormen. Je kan dus naar behoefte aanvullen. Ik heb inmiddels van deze ‘hobby’ mijn werk kunnen maken in het sociale domein. Ik bekijk de wereld van het sociale domein door de bril van autonomie, competentie en verbondenheid. En deze bril deel ik graag via deze blog.

Veerkracht versterken

Bij Arcon werk ik als projectleider en hier onderzoek en adviseer ik overheden, organisaties in zorg en welzijn, hogescholen en universiteiten. Binnen mijn werk zet ik mij fulltime in voor de cultuuromslag ‘van klacht naar kracht’. Dit kan gebeuren door het inzetten van wetenschap, beleidsadvies en onderzoek maar ook door het verzorgen van een opleiding. Ik zie het als een uitdaging om de focus van zorg & ondersteuning te verleggen naar welbevinden. Hierbij is er minder aandacht voor problemen en meer voor autonomie, competentie en verbondenheid. Ik geloof erin dat dit de veerkracht zal versterken en uiteindelijk zal besparen op uitgaven in de zorg en welzijn.

Menselijke Maat

Op basis van de positieve psychologie en vanuit mijn eigen overtuiging heb ik samen met vele anderen Menselijke Maat bedacht en ontwikkeld. Vanuit Arcon geven we trainingen aan werknemers in de gezondheidszorg en spreek ik op conferenties. Ook bij Menselijke Maat staan autonomie, competentie en verbondenheid centraal. Het is een resultaatinstrument voor gemeenten en aanbieders in het sociale domein, waarbij leren en verbeteren meer centraal staat dan verantwoorden. We streven immers na wat we meten.

\