Welk verschil maakt u in het leven van kwetsbare inwoners?

Wat Menselijke Maat is voor gemeenten

Zorg en welzijn draait om mensen

Wij geloven dat het welbevinden van de cliënt centraal moet staan bij het verlenen van zorg. Dit is ook het uitgangspunt van de transformatie. Met de invoering van de Wmo en Jeugdwet wordt van gemeenten verwacht deze doelen te meten en zo de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren. Menselijke Maat meet deze doelen en geeft zo antwoord op de vraag: “Welk verschil maken we in het leven van kwetsbare inwoners?”.

Omdat we zien dat het beter kan

Menselijke Maat is een resultaatmeting die welbevinden meet volgens de inhoudelijke doelen van de wet. Hoe ervaren kwetsbare inwoners hun kwaliteit van leven? In hoeverre draagt de ondersteuning of hulpverlening hieraan bij? Dit wordt zichtbaar door de impact op autonomie, competentie en verbondenheid van cliënten te meten. Menselijke Maat is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd instrument dat het effect van zorgaanbieders in uw gemeente eenvoudig en praktisch zichtbaar maakt. Door Menselijke Maat dit jaar in te zetten als resultaatmeting van de Wmo, ontstaat een 0-meting van de transformatie. Door de komende jaren deze meting te herhalen is te zien in welke mate ondersteuning erin slaagt om de transformatie te laten slagen.

Menselijke Maat in zes voordelen:

 1. De gegevens zijn onafhankelijk gemeten; geen professional die zijn eigen werk beoordeelt.
 2. Continue metingen in een aantrekkelijke vorm voor de cliënt.
 3. Het stuurt op verbetering. Teams worden niet afgerekend, maar gestimuleerd om de transformatie in te gaan.
 4. Kosten en uren meet u al op andere manieren; Menselijke Maat maakt het beeld compleet door het daadwerkelijke effect van ondersteuning te laten zien.
 5. Cliënten, zorgaanbieders en gemeenten spreken één gemeenschappelijke taal.
 6. Resultaten in één overzichtelijk dashboard; een compleet overzicht in de kwaliteit die zorgaanbieders in uw gemeente bieden.
 • Gemeente Almelo

  Leny Claessens, Senior adviseur sociaal domein

  Met Menselijke Maat hebben gemeenten na de 3D transitie goud in handen om te komen tot een echt integrale en positieve aanpak. Van krijgen naar doen, meedoen en er toe doen.
 • Gemeente Hellendoorn

  Annelies Meijer, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling.

  Menselijke Maat geeft ons de mogelijkheid om inzichtelijk te krijgen hoe zorgaanbieders scoren op de inhoudelijke doelen uit de wet.
 • Gemeente Borne

  Martin Velten, Wethouder Zorg, Welzijn en Jeugd.

  Samen gaan voor het terugbrengen van de twinkeling in de ogen van de cliënt.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden ze graag en kunnen ook langskomen voor een vrijblijvende afspraak. Of vraag hieronder een informatiepakket aan en krijg het gratis opgestuurd.